Time is TBD | Tel Aviv-Yafo

הכשרת מטפלים במודל היזכרות

הכשרה מקיפה לשימוש בטכנולוגיה חדשה לריפוי וטרנספורמציה אדירה ברמת ה - DNA , ידע עצום וחוויתי, חיזוק הביטחון בחיבור למקור ותירגולים מעשיים כמטפלים, אשר יאפשרו לכם סוף סוף לבטא את היעוד שלכם !
הכשרת מטפלים במודל היזכרות

זמן ומיקום

Time is TBD
Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv-Yafo, Israel

פרטי האירוע

 

שיתוף