top of page
logo_REMEMBRANCE1.png

האוניברסיטה הקוואנטית - בית להיזכרות

מאסטרי - 12 תרגולי עומק 

(כל תרגול 7 ימים)

12 לייבים של רוחניות מעשית

12 לייבים של אקסודוס

12 חניכות מוסיקליות

 4 קודים והטמעות

4 אירועי קהילה
בחגי הטבע
(במידה ומתקיימים)

איך נראה תרגול חודשי

כל חודש חברי הבית להיזכרות צוללים למודול חדש ולימוד עומק

מפגש עיגון אנרגטי

שיעור המוריד את כל ה שלמדנו מהרוח אל החיים.
המפגש משלב
אימונים אישיים

יום ג' שלישי של כל חודש 

ו'איט פדר ואורי נצר

בכל מודול תקבלו את תדר המודול
מוקלט מראש באולפן.
תדר עוצמתי התומך בתהליך
משלב מוסיקה ושירה קוואנטית

 

חניכה מוסיקלית

יום ג' ראשון של כל חודש 

ו'איט פדר ואורי נצר

שיעור ראשי

שיעור מאסטרי
ותירגול מדיטציה
להטמעה אנרגטית
(7 ימי תירגול)

שיעור מאסטרי
תירגול מדיטציה
להטמעה אנרגטית
(7 ימי תירגול)

יום א' ראשון של כל חודש
ואחרי 10 ימים- לייב שאלות תשובות

אקסודוס

שיעור חודשי המחובר לתהליכים האנרגטיים הקוסמיים העכשווייםכולל מדיטציות עוצמתיות

תאריך מתעדכן כל חודש על פי גרמי השמיים

ו'איט פדר ואורי נצר

ו'איט פדר ואורי נצר

logo_REMEMBRANCE1.png

יצירת החדר החמישי
של הלב

הבית להיזכרות | סילבוס שנתי

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 3 - 
הטמעת קוד המחולל
מודול 2 - 
איתחול מעטפת הלב

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 1 -
הזנת הלב בתדר הנשמה

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 6 - 
הטמעת הקוד הלימבי
מודול 5 - 
תהודה לימבית
וניקוי טראומות מגלגולים קודמים

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 4 - 
שדות מורפיק

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 9 -
הטמעת קוד
החדר ה- 5 של הלב

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 8 -
התעוררות הלב הרוחני
מודול 7 - 
היזכרות בתאים הבראשיתיים

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 12 -
הטמעת קוד ה DNA
החדש

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 11 - 
כלים לטלפתיה
ולחלימה צלולה

1. שיעור ראשי + מדיטצייה
2. לייב שאלות תשובות
3. שפת הנשמה- חניכה מוסיקלית
4. לייב רוחניות מעשית
5. לייב אקסודוס
* לבחירתכם, הגעה למפגש פיזי בכפר סגול

מודול 10 -
מסע אל
הרב מימדיות שלך
178645790_10224374661930832_850707445632

כל חודש- נפגשים בלבנה מלאה, בבית של האקדמיה להיזכרות,
כפר סגול

תאריכים נשלחים בקבוצת הבית להיזכרות

178873286_10224374662250840_787073741646

כל רבעון- חוגגים את חגי הטבע בבית של האקדמיה להיזכרות,
כפר סגול

21/3
21/6
21/9
21/12
* לעיתים התאריכים משתנים מעט

מסלול מתקדמים- למתרגלי שנה שנייה

מסע לספרייה האקאשית

bottom of page