תודה לכל מי שהיה איתנו בכנס מוסיקה ותודעה!

אנו מאחלים לכם פריצות דרך, התעוררות והיזכרות באור שאתם!