top of page

אנו שמחים לצרף לך את המדיטציה

​הפעלת הפוטנציאלים בשדה

זו המתנה שלך. ​לפני שמיעת המדיטציה, ​יש לוודא הימצאות במקום שקט, ​יש להקדיש לעצמך 20 דקות ללא הטלפון והסחות דעת אחרות.

W&O_B.png
bottom of page