אנו שמחים לצרף לך את המדיטציה

מדיטציית חיבור הנשמה אל הגוף

אנו שמחים לצרף לך את המדיטציה.

​לפני שמיעת המדיטציה ​תוודאו שאתם נמצאים במקום שקט, תקדישו לעצמכם 45 דקות ללא הטלפון והסחות דעת אחרות.

smartmockups_k6maf216.png
W&O_B.png