top of page
חיפוש
  • White Feather

מי אתם מעבר לזהות העצמית שלכם?

עודכן: 9 בפבר׳ 2021


מעבר לזהותכם העצמית, מעבר לכל התוויות והתארים שאתם שמים על עצמכם או מרשים לאחרים לשים עליכם, נמצאת תודעתכם.

חוויות הזהות העצמית שלכם הן כולן תפיסות הנולדות מתודעתכם.

התודעה שלכם היא ה"אני הנני" שלכם.

התודעה הינה אינסופית, התודעה היא חופש, התודעה היא ללא גבולות.

התודעה היא אחדות טהורה, ולכן דרך התודעה אין הפרדה, אתם סך כל היצירה.

כאשר אתם משחררים את כל האמונות המגבילות, ההגדרות -העצמיות והגבולות אשר כפיתם על עצמכם, הדבר היחיד אשר נותר היא תודעתכם.


התודעה שלכם מכונה ההכרה שלכם. ההכרה היא אתם, אתם הכרה טהורה! מצד שני - אמונותיכם, הגדרותיכם והחוויות להן אתם "מודעים" בחייכם, יבואו וילכו ממש כמו הרוח.

אתם הנצחי!


הצטרפו אלינו לוובינר הקרוב - לחצו לפרטים


הכותבת: ו'איט פדר נצר

bottom of page